Sigorta

Tuzcuoğlu Nakliyat müşterilerine sadece poliçe hizmeti sağlamakla kalmayıp, hasarın takibi, eksperle iletişim, sigorta şirketinin organize edilmesi, evrakların takibi ve hasarın müşteriye ödenmesine kadar geçen sürede sigortacılık hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca hasar dosyasında eksik bir evrak olmadığı takdirde zarar tutarı çok kısa bir sürede hasar sahiplerine ödenebilmektedir.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası;
Ev lojistik sorumluları tarafından paketleme, yükleme, boşaltma, aktarma faaliyetleri esnasında meydana gelen hasarlar teminat altındadır. Ayrıca, doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar da teminat kapsamındadır.

Depo Sigortası;
Depolama esnasında karşılaşılabilecek, elleçleme hasarları, terör, yangın gibi hasarlar teminat altındadır. Ayrıca, doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar da teminat kapsamındadır.

Nakliyat Emtia Sigortası;
Taşıma esnasında meydana gelebilecek kaza, aracın devrilmesi, emteaların kırılması, ezilmesi, yanması, ve diğer hasarlar teminat kapsamındadır. Ayrıca, doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar da teminat kapsamındadır.