Uluslararası Ticari Terimler

Terim Kısaltması

Açıklaması

a/a

Always afloat (Daima yüzer durumda )

a.a.r:

Against all risks (Tüm risklere karşı)

Air consignment note:

Hava konşimentosu

Airport of arrival:

Varış hava limanı

Airport of departure

Kalkış hava limanı

Airway bill:

Hava konşimentosu

Always safely afloat:

Her zaman yüzer durumda

a.m.:

Ante meridiem (öğleden önce)

Amounts:

Meblağ

Approx.:

Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)

ARR:

Arrival (varış saati)

B/L:

Bill of lading (Konşimento)

Booking:

Rezervasyon

Breakdown clause (of-of-hire clause):

Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması, çarpışması veya donanım için kullanılır

Breaking bulk:

Gemiyi boşaltmaya başlama

Brokerage:

Broker (simsal)`ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon

B.S.:

Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)

B.S.T.:

British summer time (ingiliz yaz saati)

Bulk:

Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)

Bulk freight:

Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük

ca.:

circa (tahminen)

c.a.d. (c/d):

Cash against documents (Vesaik mükabili)

c.a.f.:

Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)

cargo:

Taşıma,yük

Carriage:

Taşıma,Naliye

Carrier:

Taşıyıcı

c.o.d.:

Charges collect (masraflar alıcıya ait)

Certificate of origin:

Menşei şahadatnamesi

c.+f:

Cost and freight (malın bedeli ve taşıma ücreti)

c.+i:

Cost and insurance (malın bedeli ve sigorta)

Charge:

Masraf,harç,ücret

Chargeable weight:

ücrete tabi ağırlık

CIF:

mal bedeli olarak teslim

c.i.f.:

malın bedeli,sigorta ve navlun

c.i.f.+c:

cost,insurance,freight and commission (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)

c.i.f landed:

Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları

city terminal service:

şehir içi teminal servisi

c.k.d.:

completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)

Claims:

şikayetler

c/o:

Care of. (vasıtasıyla)

c.o.d.:

Cash on delivery(teslimde ödemeli)

Collecting free:

varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret

Commodity rates:

Nakliyede uygulanan ücret tablosu

Conditions of contract:

sözleşme koşulları

Consignee:

Kendine mal gönderilen

Consignment:

Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat

Consignor:

Mal gönderme

Consolidator:

IATA`ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş

Consular ınvoice (C.I):

tasdikli fatura

c.o.s.:

Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)

CPT:

taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma

CRF:

Mal bedeli ve navlun

c.t:

Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)

Current rates:

Cari fiyatları

Customs broker:

Gümrük komisyoncusu

Customs clearance:

Gümrükleme gümrükten çekme

customs declaration:

Gümrük beyannamesi

DAF:

Sınırda teslim

d.d.:

Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)

DDP:

Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim

DDU:

Gümrük resmi ödenmeksizin teslim

dead freight:

Pişmanlık navlusu

Delivering carrier:

Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı

Delivery service:

Teslimat servisi

Demurrage:

Demoraj

DEP:

Departure (hareket saati)

DES:

Gemide teslim

DEQ:

Rıhtımda teslim

Dispatch money:

Sevkiyat ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret

d.i.c.:

Geminin yük alma kapasitesi

d.i.o.:

Yalnız yüklemede ödenen sevkiyat ücreti

d/p:

Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması

Emergency rates:

Acil durumlarda konferans`a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife

e.t.a.:

geminin tahmini varış zamanı

E.T.C.:

Muhtemel iş bitirme süresi

Ex ship:

Gemiden teslim

EXW:

iş yerinden teslim

f.a.c.:

Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması

f.a.s.:

Free on aircraft (uçakta teslim)

f.o.b.:

free on board (gemide teslim)

Force majeure:

Mücbir sebep

f.o.t.:

free on truck (kamyonda teslim)

f.t.:

Full terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir)

Gateway charges:

Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar

General cargo rates:

Karışık yükle ilgili ücret tablosu

Goods:

Emti,mal

Handling:

Yükleme işlemleri

I.C.C.:

İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler

Incoterms:

International commercial terms (Uluslar arsı ticari terimler)

In regular turn:

Muntazam sırayla

Landing charges:

Boşaltma masrafları

L/C:

Letter of credit (Akreditif)

Lines terms:

Düzenli hat koşulları

Livraison en cale:

Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.

L.S&D charges:

Landing.storage and delivery charges (Boşaltma,depolama ve teslimat harçları)

L/T:

Long tonne (Büyük ton:1016.047 kg)

Main port:

Ana liman

M/R:

Mate`s receipt (Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)

n.o.p.

Not otherwise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)

Offload:

Boşaltılmış yük

Open rates:

açık tarife

o.w.h.:

Ordinary working hours (normal çalışma saatleri)

pd:

Paid (ödendi)

p.m.:

post meridiem (öğleden sonra)

p.o.d.:

Teslimde ödemeli

Shipment:

Sevkiyat

Subopen:

Subject to being open (Açık olması koşuluyla)

Surcharge:

Sürjarj (liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)

Thru B/L:

Tek konşimento

Trace:

Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma

u.c.:

Olağan koşullar

w/m:

Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması