Oda ve Birlikler

Birleşmiş Milletler (UN)

http://www.un.org

Avrupa Birliği (EU)

http://europa.eu.int

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)

http://www.un.org/documents/ecosoc.htm

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

http://www.oecd.org

Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi (SECI)

http://www.unece.org/seci

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)

http://www.unctad.org

Uluslararası Para Fonu (IMF)

http://www.imf.org

Dünya Bankası (World Bank)

http://www.worldbank.org

Dünya Ticaret örgütü (WTO)

http://www.wto.org

Uluslararası Sicil Havacılık Örgütü (ICAO)

http://www.icao.int

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)

http://www.imo.org

Dünya Gümrükleri Örgütü (WCO)

http://www.wco.org

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Dernekleri Federasyonu (FIATA)

http://www.fiata.org

Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği (IATA)

http://www.iata.org

Avrupa Freight Forwarder Birliği (FFE)

http://freightforwardereuropa.org

Ulusal Gemi Acentaları ve Komisyoncuları Dernekleri Federasyonu (FONASBA)

http://www.fonasba.com

Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği (IAPH)

http://www.iaph.or.jp

Uluslarararası Kargo Taşımacılık Koordinasyon Birliği (ICHCA)

http://www.ichca.org

Uluslararası Gümrük Komisyoncuları Dernekleri Federasyonları (IFCBA)

http://www.ifcba.org

Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği (IRU)

http://www.iru.org

Uluslararası Demiryolları Birlliği (UIC)

http://www.uic.asso.fr